Ondernemen in crisistijd

Als je bij de gemiddelde zoekmachine “ondernemen in crisistijd” invoert, ga je ongetwijfeld een enorme collectie artikelen vinden die deze titel en bijbehorend onderwerp aan het licht hebben gebracht. Omdat ik vind dat ik dit onderwerp niet links kan laten liggen, heb ik besloten er ook even een plasje over te doen.

Ter info: ik heb voorafgaand aan het schrijven van dit artikel geen soortgelijke artikelen bestudeerd, zodat ik dit zo neutraal mogelijk en vanuit mijn 2Tinten visie kan benaderen.

Wat is nou eigenlijk een crisis?

Volgens Wikipedia is een crisis een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel (van welke aard dan ook) ernstig verstoord raakt. Dat klinkt best heftig, en dat kan het ook zeker wel zijn. Zonder het begrip crisis te willen bagatelliseren ben ik zelf van mening dat een situatie tegenwoordig vrij snel van tot crisis gebombardeerd wordt, of er dan werkelijk zware nood aan de orde is weten we vaak eigenlijk niet echt. Feit is wel dat we het dan met de betreffende situatie moeten doen en dat dit doorgaans zeker wel verstorende gevolgen heeft.

Recente voorbeelden van een crisis zijn de gezondheidscrisis rondom Covid19, de klimaatcrisis die nog wat in de kinderschoenen staat, en de economische crisis die stiekem een beetje onder de radar gehouden wordt. Hoe we hier als mens mee omgaan hangt vooral af van mentale weerbaarheid en de vatbaarheid voor externe invloeden. Daar komt bij dat een crisis de een ook eerder of later, of meer of minder raakt dan de ander.

Kansen en uitdagingen

Er is een Engelse uitdrukking “never waste a good crisis”, deze uitspraak is afkomstig van Winston Churchill en wordt tegenwoordig vooral gebruikt door (wereld)leiders. Ondanks dat een dergelijke uitspraak door weinigen gewaardeerd zal worden ten tijde van een zware crisis, zit er zeker wel iets in de bedoeling die Churchill hiermee gehad heeft.

Wat de geschiedenis ons geleerd heeft is dat er juist in tijden van crisis een enorme vindingrijkheid bij mensen naar boven komt en doordat er ruimte en noodzaak is om te veranderen veel mooie initiatieven ontstaan. Waar in glorietijden vooral de focus ligt op hetgeen wat goed gaat te expanderen zien we snel een blinde vlek ontstaan en verbleekt de creativiteit. Juist door met creatieve ideeën uitdagingen aan te gaan ontstaan kansen die vanuit de factor noodzaak net even het juiste zetje nodig hebben.

De kracht van zelf de regie nemen

Stel jezelf eens de vraag: wat zou ik eigenlijk het liefst willen veranderen? Nu is dit vast niet iets waar je heel vaak over na zult denken, zeker niet als er geen situatie is die daar om vraagt. Doet zich de situatie wel voor, bijvoorbeeld in tijden dat er crisis gerelateerde onderwerpen spelen, dan is het goed om je bewust te zijn van de ideale tijd om iets in de vorm van patronen en gedrag te veranderen.

En dan de stap zetten om daadwerkelijk te veranderen, oftewel regie nemen. Daar waar we vooral in wat we noemen een “verzorgingsstaat” zijn groot geworden, zijn de meeste veranderingen ontstaan zonder dat we daar zelf iets voor hebben doen. Het nemen van eigen regie, en dat klinkt natuurlijk niet leuk, is in veel gevallen een beetje afgeleerd. Dit neemt niet weg dat het terugnemen van regie en zelf aan de basis staan van veranderingen niet meer mogelijk is, sterker nog, je openstellen voor het eigen regie nemen voor veranderingen zal snel laten zien dat een eigen wereld veel meer maakbaar is dan we in eerste instantie vaak denken.

Wat is jouw plan?

Oké en dan de praktijk. Hoe ziet jouw ideale wereld er eigenlijk uit? Ga jij de regie nemen in jouw wereld? Wat ga jij doen om verandering tot stand te brengen welke bijdraagt aan datgene wat jij het liefst wilt? Natuurlijk geen vragen waarop iedereen zo één, twee, drie een pasklaar antwoord op heeft, en dat hoeft ook helemaal niet. Het begint allemaal bij bewustwording en het vertrouwen dat als je iets graag wilt en bereid bent hieraan te bouwen, dat er zoveel meer mogelijk is dan we vooraf vaak denken.

Probeer eens rustig voor jezelf te dagdromen over hoe in de ideale situatie jouw wereld eruit zou zien. Tip: hou het overzichtelijk en klein, vooral in het begin, dit reduceert de kans dat het onhaalbaar lijkt. Schrijf je dromen op en maak er doelen van, en ga geloven in wat je na wilt streven. Maak een plan! Deel jouw dromen en ideeën met de mensen om je heen, feedback is altijd goed om jezelf een beetje bij te sturen. Heb je een idee die je met mij wil delen? Neem gerust contact op voor een kopje koffie!

Vergelijkbare berichten