Privacybeleid & Cookies

Het privacybeleid van 2Tinten Online wijkt wellicht wat af van wat je van veel andere websites gewend bent. Dit is vooral omdat er minimaal om persoonsgegevens gevraagd wordt en er bij artikelen geen reacties geactiveerd worden.

Privacy

Privacy is een basisrecht en 2Tinten Online stelt dit als één van de hoogste prioriteiten. Op de website van 2Tinten Online zul je geen trackers en/of cookies aantreffen, je kunt hiervoor een privacy tool gebruiken om dit te checken.

Op de contactpagina kun je een bericht sturen via een contactformulier. De gegevens die je op het contactformulier achterlaat worden rechtstreeks naar het e-mailadres van 2Tinten Online gestuurd, en deze worden niet extra in een database opgeslagen.

Op de donatiepagina worden er enkele gegevens gevraagd, het invullen van de persoonsgegevens zijn hierbij niet verplicht. Vul je de persoonsgegevens wel in dan zullen deze maximaal 30 dagen in de database van 2Tinten Online bewaard worden.

Cookies

De website van 2Tinten Online verzameld geen data en plaats dus ook geen cookies. Om deze reden zie je ook geen cookie melding bij het eerste bezoek.

In tegenstelling tot vrijwel alle websites die online te vinden zijn maakt de website van 2Tinten Online geen gebruik van Google Analytics of een andere analysetool, er worden dus ook geen gebruikersgegevens verzameld en/of gebruikt voor welke doeleinden dan ook.

Delen van gegevens

Voor zover er gegevens aanwezig zijn vanuit communicatie via e-mail worden deze nooit gedeeld met externe partijen (derden).

Bewaren van gegevens

De gegevens die door jou aan 2Tinten Online verstrekt worden via e-mail ten behoeve van opdrachten en/of samenwerkingen worden enkel lokaal door 2Tinten Online bewaard.

Gegevensaccounts

De website van 2Tinten Online werkt niet met accounts, er worden dus ook geen klantgegevens verzameld en/of opgeslagen. Alle communicatie verloopt via end-to-end versleutelde encryptie, dit wil zeggen dat er geen gegevens beschikbaar zijn voor iemand anders dan de verzender en ontvanger.