Rijk worden of blij worden. Wat kies jij?

Wil jij rijk worden of wil jij blij worden? Oef, de bovenkamer begint te piepen en te kraken, eigenlijk willen we snel zeggen allebei, maar is dit altijd realistisch? Een vraag die zeker zal uitnodigen om eens wat dieper na te denken wat de begrippen rijkdom en blijdschap voor jou betekenen.

Wat is rijkdom

Rijkdom kunnen we natuurlijk in verschillende opzichten definiëren. De meest gangbare definitie van rijkdom is gerelateerd aan geld en bezittingen. Op de vraag of je rijk bent zal in de meeste gevallen de primaire gedachte gaan naar het saldo op een bankrekening. Zonder hier over te oordelen denk ik dat het wel goed is om ervan bewust te zijn dat dit slecht een vorm van rijkdom is, en dat deze vooral “belangrijk” is geworden in het laatste millennium.

Een tweede vorm van rijkdom die vaak genoemd wordt is een goede gezondheid. Ook hier weer wil ik zeker niks bagatelliseren, een goede gezondheid is iets wat een belangrijke factor is in ons dagelijks welbevinden, en een gebrek aan zorgt al snel voor beperkingen. Maar wat is dan eigenlijk een goede gezondheid? Hoe bereiken je dit en wat doe je er zelf aan dit te bereiken en in stand te houden? Naar mate we om ons heen zien dat de mensen in de wereld om ons heen steeds zieker worden durf ik te stellen dat we deze vorm van rijkdom, en dan ieder voor zichzelf, misschien wat meer serieus mogen nemen.

En dan rijkdom vanuit een algeheel welbevinden. Niet iets wat we kunnen meten of waar waar we een specifiek aanwijsbaar element aan kunnen hangen. Rijkdom vanuit geluk en tevredenheid met wat er is, zonder dit te hoeven staven aan bezittingen of enig andere vorm van materialisme. Zo kan een iemand die financieel erg vermogend is met veel eigendommen en bezittingen een enorme leegte ervaren door bijvoorbeeld constant bevangen te zijn door een drang naar meer. Daarentegen ervaren veel minimalisten een enorme mate van rijkdom die ontstaat vanuit leven in het moment en een zingevende invulling van de dag.

Wat is blijdschap

De definitie die we doorgaans geven aan blijdschap is wellicht iets duidelijker dan het begrip rijkdom, vooral omdat blijdschap of blij zijn vrij aanwijsbaar is. In tegenstelling tot rijkdom is blijdschap vooral een gevoel. Elk gevoel is per individu verschillend en niet langs een meetlat te leggen.

Maar wat is dan blijdschap? Is dit enkel het gevoel van blij zijn? Is dit iets wat extern geprikkeld moet worden? Hoe ervaren we eigenlijk blijdschap? Als we inzoomen op het begrip kunnen er best wat ontstaan, het nodigt dus uit om om jezelf vragen te stellen die je dichter bij jouw antwoorden brengen. Juist door het doen van zelfonderzoek kan er een beeld gecreëerd worden van de “waar wordt ik blij van” bewustwording. Niet alleen is dit een belangrijk onderdeel van in het kiezen van een pad die je wilt bewandelen, het is ook nog eens een goed handvat om de stemming wat te sturen in moeilijke tijden.

Gaan rijkdom en blijdschap hand in hand?

Het klinkt op voorhand als een gouden combinatie: rijkdom en blijdschap hand in hand. En hé, natuurlijk kan dat hand in hand samen gaan! Ongeacht hoe je de definitie van van de begrippen voor jezelf bepaalt, er hoeft geen enkele reden te zijn om de één van het ander uit te sluiten. Als je een enorm vermogen, in welke vorm dan ook bezit, wil dit zeker niet zeggen dat je niet blij kunt zijn en/of voldoende zingeving kunt ervaren.

Uiteindelijk draait het (zoals vrijwel alles) om een gezonde balans. Deze balans wordt vaak bepaald door de waarde die we ergens aan hechten. Heb je veel geld en hecht je hier veel waarde aan, dan kan dit al snel betekenen dat het verlies van dit vermogen door stress en emotie flink aan blijdschap ingeboet zal worden. Helemaal niet onlogisch natuurlijk. Misschien is wat dat betreft “hechting” wel de essentiële factor, dit bepaalt namelijk hoezeer je iets vasthouden of beschermen wilt en hoe lastig of eenvoudig je iets kunt loslaten.

De keuze en de uitkomst bepaal je zelf

Wat het antwoord op de titel van dit artikel ook is, er is geen goed of fout. Een blauwdruk op basis van hoe we met rijkdom en blijdschap om moeten gaan is het gelukkig niet, en laten we dat maar mooi zo houden ook. Hoe ieder individu de definitie zijn of haar eigen rijkdom bepaalt is dan ook vrij in te vullen en die vrijheid moeten we koesteren.

Vergelijkbare berichten